อิทธิพลการแต่งกายจากต่างชาติ

images

ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ด้วยการที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น ทำให้สังคมไทยรับค่านิยมจากต่างชาติเข้ามา โดยวัฒนธรรมที่มีบทบาทมากสุดในตอนนี้  นั่นคือประเทศเกาหลี วัฒนธรรมนี้ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน หรือละครเกาหลี โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายแฟชั่นเกาหลี การแต่งกายของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน จึงเลียนแบบประเทศเกาหลีมากขึ้น

ในอดีตการแต่งกายแฟชั่นของวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากทางชาติตะวันตก แต่ระยะหลังมานี้ วัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามามีส่วนในความนิยมของวัยรุ่นไทยมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการแต่งกายเท่านั้น การเต้น การร้องเพลง ศิลปินดาราของเกาหลี ก็ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นไทยมากด้วยเช่นกัน สิ่งที่เป็นตัวหลักในการทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้เข้ามา นั่นคือ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้วัยรุ่นสามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วและว่องไวมากขึ้น ซึ่งความสะดวกในการติดตามข่าวสารนี้ทำให้วัยรุ่นสามารถรับวัฒนธรรมเข้ามาได้อย่างไม่รู้ตัว จนทำให้แยกไม่ออกว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติไหนบ้าง

สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จึงถือเป็นสาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของวัยรุ่นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทมาก จึงทำให้รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ นำละครเกาหลี เลือกเปิดเพลงของเกาหลีมากขึ้น จึงทำให้ได้รับความสนใจจากหมู่วัยรุ่นอย่างมาก ทั้งทางด้านการแต่งกาย อาหาร และวัฒนธรรม ประกอบกับสถานที่ถ่ายทำที่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการโฆษนาเพลงของนักร้อง มีธุรกิจสียงเพลงรอสาย  มีการแต่งกายที่แหวกแนว มีการเจาะรูตามร่างกาย เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด หรือแม้กระทั่งทรงผม ทำให้วงการธุรกิจแฟชั่น ออกแบบออกมาให้เข้ากับกระแสนิยมมากขึ้น เพราะวัยรุ่นมักจะเกิดการเลียนแบบศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ

อย่างไรก็ตาม ด้วยอิทธิพลการแต่งกายที่เข้ามา ทำให้การแต่งกายของวัยรุ่นนั้นยังต้องได้รับการปรับปรุง ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งร้านค้าแฟชั่นที่ออกแบบเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาขายให้กับวัยรุ่นตลอดเวลา ซึ่งนั่นทำให้วัยรุ่นตามแฟชั่นอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นทุกๆฝ่ายจึงต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้กับวัยรุ่นเสียใหม่

Comments are closed.