อิทธิผลการแต่งกายของดาราไทยหรือวงการเพลงที่ส่งผลกับวัยรุ่นไทย

การแต่งกายของวัยดาราไทยที่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตัวของวัยรุ่นไทยนั้นมีการเกิดขึ้นมากในสังคมไทยในตอนนี้และส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นไทยชอบแต่งมากก็คือแต่ตางดาราไม่ว่าจะเป็นดาราไทยหรือจะเป็นดาราเกาหลีก็ตามการแต่งกายแบบนี้จะทำให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากและเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ยังทำให้วัฒนธรรมแบบเดิมหายไปหรือสูญหายไปอย่างช้าๆ เพราะไม่มีคนที่จะมาช่วยกัน

วิวัฒนาการการแต่งกายของไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติที่เป็นของตนเองมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทย มารยาทไทย ภาษาไทย อาหารไทยและชุดประจำชาติไทย ควร ดูแลและรักษาไว้เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะเลือกแต่งตัวตามวัฒนธรรมหรือแต่งตัวตามกาลเทศะและไม่ควรแต่งตัวที่ใส่เสื้อผ้าเปิดเผยมากเพราะมันดูไม่ดีในสายตาของใครบางคนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีคุณค่า มีความงดงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็น “ไทย” ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนในชาติ

ดารานักร้องไทยในปัจจุบันจะแต่งตัวแบบดาราต่างประเทศและไม่ค่อยที่จะยึดเอาการแต่งตัวที่เป็นแบบไทยๆเพราะว่าพอแต่งแล้วจะดูไม่เท่ ไม่หล่อ ไม่สวย เลยเลือกที่จะไม่แต่งกันแต่อาจจะเป็นเพราะคนไทยเรานิยมการแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วก็ได้แต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาเลยต้องการที่จะแต่งตัวเลียนแบบชาวตะวันตกกันแต่ดาราบางคนจะรู้มั่ยว่าในสังคมไทยนั้นการแต่งตัวแบบนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายสำหรับคนที่ชอบดาราคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษก็ได้ ซึ่งการแต่งตัวของดาราหญิงไทยในปัจจุบันเหมือนกับว่าพวกเธอทั้งหลายดูจะกล้าเปิดเผยรูปร่างกันมากขึ้นดูแล้วเกินสวยงามเพราะเปิดเผยเนื้อหนังมังสามากจนเกินไป การที่จะทำให้คนชื่นชอบเราในงานแสดง การร้องเพลง หรือผลงานของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแต่งตัวโป๊ขนาดนี้เลยก็ได้การที่จะมีชื่อเสียงไม่ได้เกิดจากการวัดจากการแต่งตัวโป๊ของเราเลยแต่เกิดจากการวัดกันที่ผลงานของเราต่างหาก

วัยรุ่นไทยในปัจจุบันมักจะแต่งตัวเลียนแบบพวกดาราทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นการแต่งตัวที่ผู้ใหญ่บางคนมองแล้วไม่ดีแต่เพื่อความสุขของวัยรุ่นเหล่านี้ก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าห้ามการแต่งตัวเลียนแบบดาราจนบางครั้งการแต่งตัวเลียนแบบดารานั้นก็ทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเองได้เพราะดาราส่วนใหญ่จะแต่งตัวแนวโป๊ๆเพื่อที่จะเรียกเรดติ้งแต่สำหรับวัยรุ่นอย่างพวกเราแล้วไม่ควรที่จะแต่งตัวแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่วัยของเราที่จะไปแต่งตัวแบบนั้นถ้าถามว่าแต่งได้มั่ยก็บอกได้ว่าแต่งได้แต่ต้องแต่ให้ดูแล้วน่าดู ดูแล้วน่ารัก ไม่ควรแต่งแบบเลียนแบบดาราจนเกินไปเพราะมันจะทำให้เราเสียงทั้งเงินที่ไปซื้อเสื้อผ้ามาและบางครั้งเราอาจจะเสียตัวไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะแต่งตัวให้อยู่ในขอบเขตไม่ควรแต่งตัวเวอร์จนเกินไป

 

อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

อัพเดตความรู้เรื่องแฟชั่นและเพลงกับรายการวิทยุต่างๆ

ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงาน และวัยรุ่น รายการที่ผู้ส่งสารผลิตจึงเน้นให้ความบันเทิง และสอดแทรกความรู้ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ วัตถุประสงค์เช่นนี้เรียกว่า การทำหน้าที่ To edutainment หน้าที่ของผู้ผลิตรายการที่สำคัญคือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของรายการนั้นให้ชัดเจนว่าต้องการผลิตรายการนั้นๆ เพื่ออะไร ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายด้วย เช่น ประชาชนในบริเวณชุมชนนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ระดับความรู้ไม่สูง การจัดรายการวิทยุควรเน้นให้ความรู้ที่เกษตรกรสนใจ รวมทั้งเพลงที่ใช้ประกอบในรายการควรจะเป็นเพลงที่กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายนิยมฟังมากกว่าการเปิดเพลงตามความนิยมหรือตามความคิดของผู้จัดรายการ เมื่อเข้าใจระบบการทำงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแล้ว ปัจจุบันหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการเป็นผู้เขียนบทรายการ ผู้รายงานข่าว (News reporter) ผู้ผลิตรายการ (Producer) และผู้ดำเนินรายการ (Announcer) การทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานโดยภาพรวมจึงเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทางด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจริงได้

รายการนิตยสารทางอากาศ (Magazine Programme) การสื่อสารจะเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวกับผู้ฟังทางบ้าน รายการนิตยสารทางอากาศควรจะเป็นรายการที่มีผู้ดำเนินรายการหลัก 1 คน และมีผู้ดำเนินรายการในแต่ละช่วงรายการช่วงละ 1 คน ทั้งนี้รายการใน 1 ชั่วโมงควรแบ่งออกเป็น 4 ช่วงๆ ละ 10 – 15 นาที มีความหลากหลายทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ เน้นความทันสมัยและตรงกับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่นำเสนอ โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ การนำเสนอควรจะให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น รายการนิตยสารสำหรับผู้หญิง ข้อมูลที่นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษารูปร่าง การรักษาผิวพรรณ แฟชั่นการแต่งกาย การสร้างเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นต้น โดยมีประเด็นในการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่ควรจะอยู่ในหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่วงวันและเวลาที่จะออกอากาศ